Hoppa till sidans innehåll

Vill du vara med och planera, leda och fördela arbetet i vår förening?

03 JAN 2019 19:56
Vill du eller känner du någon som vill vara med och planera, leda och fördela arbetet inom ÖCK's verksamhet? På kommande årsmöte kommer medlemmarna att välja en ordförande, två ledamöter och två suppleanter. Klicka in i nyheten för att läsa mer!
  • Uppdaterad: 13 JAN 2019 19:56

Kontaktuppgifter valberedningen
Vill du eller känner du någon som vill vara med och planera, leda och fördela arbetet inom ÖCK's verksamhet? Kontakta då valberedningen, Hans Lundkvist 070-6638427 eller Marcus Isberg This is a mailto link, valberedningen behöver kontaktuppgifter till den som nomineras.

Verksamhet
ÖCK ska öka intresset för cykelsport i Jämtland genom aktiviteter för barn/ungdom, motionärer och tävlingsintresserade. För klubben är glädjen och den sociala delen av idrottandet det primära syftet med klubbverksamheten. Cykelskolan engagerar samlar ca 60 barn/ungdomar vid varje tillfälle. Deltävling i Enduro Sweden Series planeras 2019 efter 2018-års succé. Styrketräning, föreläsningar och gemensamma cykelträningar är exempel på medlemsaktiviteter. Tävlingscyklister har möjlighet till ersättning för anmälningsavgifter.

Medlemmarna i ÖCK söker:
Ordförande
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgifterna i övrigt.

Ordinarie ledamot, sekreterare
Sekreteraren är en ordinarie ledamot som utses på konstituerande styrelsemöte. Sekreteraren förbereder styrelsens sammanträden och föreningens möten, för protokoll över styrelsens sammanträden och ser till att dessa  handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt.

Ordinarie ledamot, kassör
Kassören är en ordinarie ledamot som utses på konstituerande styrelsemöte. Kassören ska föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till
föreningen. Kassören ska se till att föreningen betalar avgifter/skulder i tid, söker bidrag och svarar för föreningens bokföring. Kassören upprättar årligen balans- och resultaträkning.

Ordinarie ledamot
Engagera medlemmar och bidra till beslut inom föreningens verksamhetsområden.

Suppleant
När ledamot får förhinder inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning.

Revisorer
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
Skribent: Hans Lundkvist
E-post: Adressen Gömd

Postadress:
Östersunds CK - Cykel
Jonas Eriksson, Björkbackavägen 2A
83142 Östersund

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info